Monday, October 24, 2005

Sanyu Babies Home


I dag har vi vaert paa Sanyu Babies Home som er et hjem for forlatte og foreldreloese barn fra 0-3 aar her i Kampala. Det bor rundt 40 barn paa hjemmet naa. De fleste har blitt forlatt paa sykehuset, i soppelkasser eller i veikanten av desperate moedre som ikke er gamle nok eller har nok penger til aa ta seg av et barn. Sakene meldes til politiet, men de klarer sjelden aa spore moedrene opp, saa barna blir overlatt til babyhjem, som for eksempel Sanyu's. Maalet er aa faa barna adoptert bort slik at de blir tatt vare paa av en virkelig familie og faar all den oppmerksomheten de trenger, men naar barna har blitt et par aar er det svaert vanskelig aa finne noen som er interesserte i aa adoptere dem. De faar bo paa babyhjemmet til de er 4 aar, og blir da overfoert til et annet barnehjem for videre oppfoelging. Det er mange volunteers som oss som kommer paa hjemmet i loepet av en uke for aa leke med barna og hjelpe til med stell etc. Naar vi kommer der strekker alle barna seg mot oss og bare lengter etter aa bli tatt opp, holdt rundt, lekt med og smilt til. De som jobber der gjoer en utrolig viktig og bra jobb, men de er saa faa og det er saa mange barn at det er helt umulig aa gi hver enkelt nok oppmerksomhet. Derfor er det en velsignelse for baade hjemmet og barna at saa mange frivillige kommer for aa hjelpe litt til. Det er utrolig spennende aa vaere der, samtidig som det ogsaa smerter litt aa se hvor utmagret barna er paa oppmerksomhet. Saa mitt maal for jobben der er aa hver gang konsentrere meg spesielt om et par barn og vise dem all den oppmerksomheten jeg kan de timene jeg er der hver mandag.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kjempekjekt å lesa, silje!! Glede meg t å lesa nye updates:-)
Klem Maren

6:22 AM  
Anonymous Anonymous said...

heia:)

så gøy å les eom hvordan du har det!!
det var kjemepkjekt å prate med eg her om dagen!!
Får så lyst til å møte deg:)
Håper alt fortsatt er og går bra!!
Lykke til med oppgave skriving!!
Det går bar skal du se!!
hils alle!!
klem,klem

2:08 PM  

Post a Comment

<< Home