Friday, November 25, 2005

adressen min

Naa har d seg jo saann at det naerme seg jul, og i den anledning vil eg gjerne opplyse alle om at eg lettest kan naas paa foelgende adresse:

Silje Stangeland
c/o Strommefoundation
Plot 25, LRV 235
Folio 3 Bukoto Street
P.O.Box 27200
KAMPALA
UGDANDA

2 Comments:

Blogger Tone & Arnt said...

Ta hintet folkens, Silje har lyst på gaver!!

9:04 PM  
Anonymous Finnefar said...

Kor e UGDANDA?

9:38 AM  

Post a Comment

<< Home