Tuesday, February 28, 2006

LRA

Vi skulle egentlig paa en CHRISCtur opp til Lira i Nord Uganda i mars, Henry, Kathrine og jeg. Henry er Sports Officer i CHRISC og skulle trene noen lag, jeg skulle undervise lokalgrupper i forstehjelp og Kathrine skulle undervise i frisbee. Nord Uganda har slitt med borgerkrig i over 20 aar. Det er Lord's Resistance Army (LRA) som herjer der oppe. De sier de kjemper for et land styrt av en regjering som folger de 10 bud. Hva naa enn det betyr. Saa har det seg saann at LRA har en lei tendens til aa drepe hvite de ser. Hvite er jo ofte hjelpearbeidere, og det kan man ikke ha noe av. Hvite blir advart mot aa dra opp i regionen, saa jeg og Kathrine bestemte oss for aa droppe turen og la Henry dra alene.

Borgerkrigen i Nord Uganda er en glemt konflikt man hoerer lite om hjemme i Norge. Men her har jeg funnet litt info om den over 20 aar lange borgerkrigen:

The Lord's Resistance Army (LRA), blir ledet av Joseph Kony, og herjer i Nord Uganda fra baser i Soer Sudan. Tidligere har man trodd at Sudan stottet LRA, fordi Uganda visstnok stottet Sudan People's Liberty Army (SPLA), som er opproerere og kjemper mot Sudan's regjering. Men i 1999 ble det underskrevet en avtale mellom de to landene at de skulle slutte aa stoette hverandres opproerere.

I utgangspunktet var Joseph Kony ute etter regjeringsstyrkene, men begynte aa angripe sivile da han fikk styrker mot seg. LRA er kjent for sin brutalitet. Naar de dreper, dreper de alle, ogsaa babyer. De kidnapper sivile, spesielt barn og unge, og tvinger dem til aa kjempe som barnesoldater. Det er ogsaa rapportert at de har kidnappet unge jenter og brukt dem som slaver eller handelsobjekter til vaapenhandlere i Sudan. Internasjonale humanitaere organisasjoner og lokale NGO hjelpearbeidere blir sett paa som en trussel, og er derfor et maal for LRA. Mange kidnappede barn har roemt eller blitt sluppet fri, men NGO'ene antar at rundt 3000 barn fremdeles holdes fanget av LRA. Kony har drept utrolig mange mennesker fra sin egen stamme, Acholi, fordi han mener at de som ikke stoetter hans sak maa "renskes bort". Selv om de har mindre aktivitet enn de hadde noen aar tilbake, er omraadet de kjemper i blitt stoerre. LRA sies aa oenske aa overta styret i Uganda, men de er visstnok ingen stor trussel for regjeringen.

Den Ugandiske haeren har forsoekt aa stoppe rebellene i 20 aar uten aa lykkes. President Museveni, som har vaert president i 20 aar, og naa nettopp vant valget slik at han blir sittende i 5 aar til, har blitt kritisert for ikke aa gjoere nok for aa stoppe krigen. Haeren og regjeringen mener at det er nytteloest aa forsoeke aa snakke med Kony, fordi han ikke har noen egentlig agenda aa diskutere.
(kilder: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3462901.stm og http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lra.htm)

1 Comments:

Anonymous Finnefar said...

Godt at dokke ikkje drar,så sleppe opphavet å vera redde.

11:14 AM  

Post a Comment

<< Home