Monday, February 27, 2006

Stroem er en luksusting

Lake Victoria blir delt av 3 land; Uganda, Tanzania og Kenya. Det er meningen at alle landene skal ha lik rett til vannet fra denne sjoen. For noen aar siden skrev landene en kontrakt paa hvor mye vann som kan brukes/tappes fra Lake Victoria. Paa grunn av at all elektrisiteten Uganda lager og bruker kommer fra to demninger i begynnelsen av Nilen, har visst Uganda tappet for mye vann for aa kunne moete det oekende stroemforbruket. Dette er en av grunnene til at innsjoen har sunket over 4 meter de siste aarene. Nilen begynner i Uganda, og hvis man bruker opp for mye av vannet kan det faa katastrofale foelger for Egypt og de andre landene Nilen bruker 3 mnd paa aa renne gjennom foer den renner ut i middelhavet. Uganda har vaert noedt til aa kutte ut nesten 50% av stroemproduksjonen naa i det siste. Naar landet i tillegg til all elektrisiteten det bruker selv, selger elektrisitet til Kenya, sier det seg nesten selv at det umulig kan vaere nok. Saa naa har vi 'loadshedding', dvs ingen stroem annenhver dag. Vi har stort sett stroem i 24 timer fulgt av ingen stroem i 24 timer der vi bor, med det kan variere, noe som gjoer det vanskelig aa planlegge. Saa vi spiser mye ute for tiden!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home