Friday, October 20, 2006

Strømmestiftelsen

Mikrofinans
Uke 42 2006

Nyhetsbrev
om Mikrofinans
I en årrekke har Strømmestiftelsen trodd på og brukt mikrofinans, også kalt mikrokreditt, i kampen mot fattigdom. Den 10. desember 2006 får professor Muhammad Yunus Nobels Fredspris for, nettopp gjennom mikrofinans, å ha hjulpet millioner av fattige mennesker til et bedre liv.


Det var troen på mennesker som har viljen og drømmen om et liv utenfor fattigdom, men som er for fattige til å få lån i vanlige banker som satte økonomiprofessoren fra Bangladesh på sporet.
Han begynte et forsiktig eksperiment der han lånte penger til flere grupper fattige. De skulle forvalte pengene de lånte, og betale lånet tilbake med renter. Slik skulle de vise for seg selv og hele verden at det er mulig å starte på veien ut fra fattigdom. Alt de hadde behov for var et ønske om å gjøre noe, og litt penger i lomma. Og de klarte det. I dag er Yunus og Grameen Bank verdenskjent for sitt arbeid med å utrydde fattigdom i Bangladesh.
Fredsprisen har ytterligere understreket hvor viktig mikrofinans er i kampen mot fattigdom og for å bygge fred.

Strømmestiftelsen har i flere år rendyrket mikrofinans som en av våre hovedaktiviteter i kampen mot fattigdom. En evaluerings-rapport, gjennomført av Nordic Consulting Group, på bestilling fra Norad, sier følgende om Strømmestiftelsens mikrofinansvirksomhet:


"Ikke bare leverte Strømmestiftelsen all den informasjonen de skulle innen tidsfristen. Strømmestiftelsen leverte også nærmest all den informasjonen som var etterspurt. Den største aktøren fremstår således også som den mest profesjonelle".


Mikrofinans er komplekst og handler om fattige mennesker som får mulighet til å låne penger. Uten sikkerhet vil ingen vanlig bank ha noe med disse å gjøre. Strømmestiftelsen og flere andre tror på fattige menneskers vilje til et liv utenfor fattigdom. Og gang etter gang opplever vi at de klarer det.
Kort fortalt handler mikrofinans om banktjenester til fattige.

Noen kommer til banken med sparepengene sine, det kan være 50 kroner - 100 kroner eller mer. Noen vil spare, andre vil låne, mens andre vil bruke banktjenester som livs- og helseforsikring. Personen som låner er sammen med andre i en gruppe - gjerne fem, sju eller flere personer. Som gruppe står de ansvarlige overfor hverandre for å forvalte lånene og betale det tilbake innen den avtalte tidsfristen med en rente som i all hovedsak forholder seg til den veiledende renten i landet. Slik blir pengene vi - du og jeg - er med og gir til mikrofinans og Strømmestiftelsen aldri brukt opp. I stedet vokser og vokser midlene og sirkuleres hele tiden til glede for stadig flere mennesker som gjennom sine lån kommer ut fra fattigdom.

I Strømmestiftelsen hjelper vi mennesker i gang. Med hjelp av mikrofinans gir vi mulighet til et liv utenfor fattigdom. Mikrofinans skaper stolte mennesker som får troen på seg selv og et nytt liv utenfor slummen. Mikrofinans skaper stolte givere, mennesker som tar fattige mennesker på alvor. Muhammad Yunus startet dette viktige arbeidet. Nå får han fredsprisen. Verden har oppdaget mikrofinans og mikrokreditt. Vi skal være med å ta dette viktige arbeidet videre sammen med deg.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

[url=http://buy-phentermine.hem.nu]http://buy-phentermine.hem.nu[/url] BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine

6:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://blogg.sol.no/buy-phentermine
BUY PHENTERMINE
http://s-url.net/0mzj/ PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n21/ PARISEXPOSED COM
http://s-url.net/0n22/ FREE PARIS HILTON EXPOSED
http://s-url.net/0n23/ FREE ACCESS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n24/ FREE LOGINS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n25/ PARIS EXPOSED
http://s-url.net/0n26/ PARIS EXPOSED COM
http://s-url.net/0n27/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED MOVIES
http://s-url.net/0n28/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED PRIVATE VIDEO COLLECTION
http://s-url.net/0n29/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED LESBIAN VIDEOS
http://s-url.net/0n2b FREE CLIPS OF PARISEXPOSED DRUNK VIDEOS AND MOVIES
http://s-url.net/0n2c/ PARIS LEBIAN MOVIE
http://s-url.net/0n2d/ DOWNLOAD PARIS PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2e/ DOWNLOAD PARIS HILTON LESBIAN VIDEO
http://s-url.net/0n2f/ DOWNLOAD PARIS HILTON PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2g/ DOWNLOAD PARIS HILTON NEVER SEEN BEFORE SEX MOVIES

5:03 AM  
Anonymous Karthik(Karthik29_c@yahoo.com) said...

Hello there.

I came across your name from the following website and would like to know if you published this article or go to the same university.

Please let me know.

http://www.uis.no/news/article6502-50.html

10:54 AM  

Post a Comment

<< Home